KULTURVUGGA BARNEHAGE AS

VELKOMMEN til Kulturvugga familiebarnehage sin hjemmeside. Vi er en liten familiebarnehage i Holum, og hører til under Lindesnes kommune. Barnehagen åpnet dørene for første gang 1.august 2008, og vi disponerer en hel etasje på ca 150 kvm. I tillegg til at barnehagen var nyoppusset ved åpning, har vi bygget ut både i 2011 og 2013. Barnehagen eies og drives av to barnehagelærere som også har fordypning innen småbarnspedagogikk.

Vi den lille nisjebarnehagen blant alle de store aktørene og kjedebarnehagene. 

Kulturvugga Familiebarnehage ønsker å være et trygt og godt sted for våre minste. Vi har trygge rammer, og små forhold. Det samme personalet følger barnet fra sine første dager i barnehagen, og helt frem til skolestart.

Vi har et tett og godt foreldesamarbeid, og vi har aktiviteter og arrangementer for hele familien gjennom hele året. Mange nye vennskap blir dannet mellom familiene. Med Kulturvuggas små forhold, og stabile personale, gir vi en trygg ramme for barna. Vi kan tilby 10 fulle plasser (stort sett er vi 11-12 barn hvert år da det er barn som ikke går fem dager i uka). Barna blir som en stor søskenflokk og er veldig flinke til å ta hensyn til hverandre. De små ser opp til de store, og lærer av dem, og de store må ta hensyn til de små, og være gode rollemodeller.

Siste året barnet går i barnehagen har vi egen førskolegruppe. Her veksler vi på å ha "skoletimer", og vi øver oss på ting vi skal klare selv når vi blir skolebarn. Sammen med nettverksgruppa vår, Barn i Fokus,  som består av 6 små barnehager i kommunen, har vi jevnlig felles førskoletreff. Vi går på toppturer og opplever store og små ting i naturen, har svømmeopplæring i svømmehallen, og vi besøker hverandre og skaper gode vennskap på tvers av skolene vi skal starte på.

Vi har valgt å være en fullkostbarnehage, som betyr at alle måltider (frokost, lunch og ettermiddagsmåltid med frukt) blir servert i barnehagen hver dag. Ca to dager i uka har vi varm mat til lunch/middag. Vi følger også kommunale satser for barnehageplass og kost.  måned. Hos oss ønsker vi å ivareta familiebarnehageprofilen og aldersvariasjonen av barn. Derfor har vi valgt å øke søskenmoderasjonen til 50% avslag i prisen for søsken nr.2 i barnehagen, og 75% rabatt for søsken nr.3.

For mer informasjon og noen smakebiter fra hverdagen vår er det bare å klikke i menyen til venstre.

Ta gjerne kontakt eller stikk innom oss dersom det er noe du lurer på eller vil se hvordan vi har det!
Mail: kulturvuggabarnehage@gmail.com  eller telefon barnehagen 910 08655
(Else Ramnes Justnes 47 90 40 20, Karianne Walvick Landås 97 13 64 11)